AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Graag willen wij u als deelnemer/ chauffeur / verkeersregelaar / vrijwilliger / betrokkene bij onze prachtige truckersdag in het kader van de wet op de privacy (AVG) uitdrukkelijk informeren, dat vanuit de organisatie persoonsgegevens niet zullen worden gedeeld met anderen dan de organisatie en dan worden gebruikt voor het doel, Truckersdag gemeente Heusden.

Tevens willen wij u vooraf wijzen op het feit dat over de gehele dag, op gelijke wijze als ook in voorgaande jaren, filmmateriaal en foto’s worden gemaakt. Voor zover de organisatie opdracht geeft voor het maken van deze opnamen, zullen deze alleen worden gebruikt ter promotie van de Truckersdag. (denk aan promotiemateriaal, programmablad, website en facebook). Ook zal er tijdens de truckersdag(en) (lokale) media aanwezig zijn die opname maken voor (nieuws-)berichtgeving op diverse media.