Over Stichting En Route

In 1989 werd het idee geboren binnen het bestuur van het Knotwilgs Parlement (een onderdeel van de Carnavalsvereniging Knotwilgendam uit Vlijmen) om een truckersdag te organiseren voor de verstandelijk beperkten van onze gemeente Vlijmen.

Dit idee vond dankzij de pers een enthousiaste weerklank, niet alleen in Vlijmen en omgeving maar zelfs landelijk.
Onze eerste sponsor was een Opel dealer uit Amsterdam.
Rijkspolitie, bedrijfsleven en particulieren boden hun medewerking aan hetzij door mankracht, hetzij door giften of sponsoring. Doelstelling is de deelnemers hoog in de cabine van een vrachtwagen een rit laten maken door het Brabantse Landschap.
Dit alles in een prima samenwerking met het bestuur van Actiecomité Zorgenkind, afdeling Vlijmen, het hedendaagse Stichting Eigen-Wijs.

 

Bestuurs-samenstelling Stichting “En-Route”

Van links naar rechts:

Joost van der Velden

Dion Hendriks

John van Kempen

Toon Vinck penningmeester (06 33433603)

Léon Koolen voorzitter

Pieternel van Ruremonde secretariaat (073-5118306)

Niet op de foto:

Petra Bruisters

Anke van Helden

Frank van Oijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren