Over Stichting En Route

In 1989 werd het idee geboren binnen het bestuur van het Knotwilgs Parlement (een onderdeel van de Carnavalsvereniging Knotwilgendam uit Vlijmen) om een truckersdag te organiseren voor de verstandelijk beperkten van onze gemeente Vlijmen.

Dit idee vond dankzij de pers een enthousiaste weerklank, niet alleen in Vlijmen en omgeving maar zelfs landelijk.
Onze eerste sponsor was een Opel dealer uit Amsterdam.
Rijkspolitie, bedrijfsleven en particulieren boden hun medewerking aan hetzij door mankracht, hetzij door giften of sponsoring. Doelstelling is de deelnemers hoog in de cabine van een vrachtwagen een rit laten maken door het Brabantse Landschap.
Dit alles in een prima samenwerking met het bestuur van Actiecomité Zorgenkind, afdeling Vlijmen, het hedendaagse Stichting Eigen-Wijs.

 

Bestuurs-samenstelling Stichting “En-Route”

bestuursfoto18-768x413

Van links naar rechts:

Dion Hendriks
Pieternel van Ruremonde secretariaat (073-5118306)
Léon Koolen voorzitter
John van Kempen (073-5114696 / 0654650729)
Cees Kuys penningmeester (073-5114835)
Henk van Os

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren